Slank - Suit suit he he

AKetika pertama ku berjumpa dia membuatku terGpesoDna ABajunya wow sedikit terbuka hati dek-dekan meGmandaDngnya
Kacamata hitam dan rok mini Lagaknya bagaikan primadona Ini baru namanya sensasi Goyang pinggulnya kemana-mana
DSemua orang melAiriknya CSemua orang gelengkAan kepala DSemua lelaki tergiAla-gila FDan aku juEgaF..G.. A
FDia Gsexy ...A DiCa sDungguh EmSexy Dia sexy.. dia gadis sexy FDia sGexy..
  • 0