Peterpan - Walau habis terang

peterpan-walau habis terang intro : C G Am F 2X
Amku tak biaEmsa Ftersenyum tenCang walau Ama...a..Ema hatikFu menanggCis Amkaulah ceriEmta Ftertulis denganC pasti AmselamanEmya Fdalam pikiran kGu
C G Am FselamanyaC..G..Am F Ampeluk tubuhEmku Funtuk sejenCak Amdan biarkan Emkita Fmemudar dengan takdCir Ambiarkan Emsemua Fseperti sehCarusnya AmtakkanEm pernah menjadFi milikkGu
# Flupakan semEmua tDminggalkan iniG Fku kan tenaGng Dmdan kau kan peGrgi
reff :
CberjalanlGah walau habAmis teranFg ambil Ccahaya cGintaku teraAmngi jalanmFu Cdiantara Gberibu lainyAma kau tetaFp Ckau tetapG kau tetapAm benderangF
back to # n reff
  • 0