Iwan Fals - Ya atau tidak

ABicarBmalah C#mnonaB, A janBmgan membisC#mu B AWalau sBm’C#mpataBh kAataBm tentAu kudengar ATambaBmh senyumC#m sedikBit A B apa sC#mih susahnya AMalah sBmemakinC#m manBis A semBaniAs tebu
DEngkaAu tauD isi Ahatiku DSemuaAnya sDudah Aaku katakan DGantiA kamuD jawaAb tanyaku DYa atAau tiDdak iAtu saja
ABila BmhanyaC#m diaBm A akuBm tak tahu C#m B ABatu Bmjuga C#mdiamB, A kauBm kan bukanC#m batBu
DAku tAak ciDnta pAada batu DYang Aaku cDinta Ahanya kamu DJawabA nonaD dengAan bibirmu DYa atAau tiDdak iAtu saja
ATak aBmku puC#mngkiBri A akBmu suka wanC#mita B ASebabBm aku C#mlakiB-lakiA Bm masa sukaC#m priBa
DKau kAuraslDah isAi dadaku DAku yAakin Dada kAamu di situ DJangaAn diaDm bicAaralah DYa atAau tiDdak iAtu saja
  • 0