Iwan Fals - Satu satu

Iwan Fals : Satu Satu D# A D A D A D A ... D...A...D A
ASatu satu daun berguguran Jatuh ke bumi dimakan usia Tak terdengar tangis tak terdengar tawa F#mRedalEah reDda F# E A
ASatu satu tunas muda bersemi Mengisi hidup gantikan yang tua Tak terdengar tangis tak terdengar tawa F#mRedalEah reDda F#m E A
AWaktu terus bergulir Semuanya mF#mesti terjadiE A ADaun daun berguguran F#m E D A ... Tunas tunas muda bersemi
D A ... D A ...F#M E D F#m E A
ASatu satu daun jatuh kebumi Satu satu tunas muda bersemi Tak guna menangis tak guna tertawa F#mRedalEah reDda F#m E A
AWaktu terus bergulir Kita akan pergi dF#man ditinggal pEergiA ARedalah tangis redalah tawa Tunas tunas muF#mda bEersemDi
E D E D E A ... D E A
AWaktu terus bergulir Semuanya mesF#mti tEerjadAi ADaun daun berguF#mguranA Tunas tunas mF#muda bEerseDmi
A D A D A D A E A D A ... E D
  • 0