Iwan Fals - Merdeka

[Intro] D C G D C G D C G D C G D C G D C G D C G D C G
MerDdekaC..G. merDdeka.C.. G MerDdeka..C. G MerDdeka.C..G merDdeka.C..G MerDdeka..C. G D Hatiku CmerGdeDka C G D PikiranCku GmerDdeka C G D Hati dan CpikirGanDku merdeCka G D C G
MerDdekaC..G. merDdeka.C.. G MerDdeka..C. G D Dari keCboGdoDhan C G D Dari keCmisGkiDnan C G D Dari keCtaGkuDtan C G MerDdeka..C. G merDdeka..C. G MerDdeka C G D C G MerDdeka..C. G merDdeka.C..G merDdeka
[Chorus]
...usiaAmu tak lagi muDda ...unAtuk terus-terusan terDjaga A...jangan lagi membungDkuk-bungkuk A...agar dunia mengakuiDmu ...kami tak butuh itu A...berdirilah di kaki Dsendiri A...kami pasti menyertaiDmu A...merdekalah kaDmu ...merdeka yang sesungguh-sungguhnya
MerDdekaC..G. merDdeka.C.. G MerDdeka..C. G D MerDdeka.C..G merDdeka.C..G MerDdeka..C. G D
DSelaCmat.G.. uDlang taChun G Dkami Cdo...Ga...Dkan C G DSelaCmat.G.. kuDrang uCmur G D DSejahCte...Gra...Dlah..C. G DSelaCmat.G.. uDlang taChun G DTumpah Cda...Grah...Dku C G DSelaCmat.G.. kuDrang uCmur G DSejahCte...Gra...Dlah DSelaCmat.G.. uDlang taChun G DBahaCgi...Ga...Dlah C G DSelaCmat.G..kuDrang uCmur G DSejahCte...Gra...Dlah
MerDdekaC..G. merDdeka.C.. G MerDdeka C G D MerDdeka.C..G merDdeka.C..G MerDdeka C G D MerDdeka.C..G merDdeka.C..G MerDdeka C G
Merdeka!!! [Outro] D
  • 0