Iwan Fals - Lancar

[Intro] D G D E A D G D A D
Sejak Dpalapaku mengGorbit keangDkasa Kemajuan teknologi ku seAmakin menggila GKomunikasipun bDertambah mudah WalauA itu jauh GdiDluar kota
DisDana-sini Gdan dimanaD-mana terlihat berita tentanAg pembangunan teGrciptalah kini pDemerataan nah banAgsaku kini telah dGipintu kemDajuan
[Chorus]
F#mTinggal semua perlGu kesadaraDn F#mJangan kita beGrpangku tangaDn F#mTeruskan hasiGl perjuangaDn dengan jGalan apa sDaja Yang pAasti kita Dtemukan
F#mAsal janGganA pembangDunan F#mdijadGikanA korbaDn F#mAsal janGganA pembangDunan F#mhanya uGntukA si tuan pDolan
[Interlude] Bm F#m G D Bm F#m G F#m Em A D D G D E A D G D A D G D G D G D A
DisDana-sini Gdan dimanaD-mana terlihat berita tentanAg pembangunan teGrciptalah kini pDemerataan nah banAgsaku kini telah dGipintu kemDajuan
[Chorus]
F#mTinggal semua perlGu kesadaraDn F#mJangan kita beGrpangku tangaDn F#mTeruskan hasiGl perjuangaDn dengan jGalan apa sDaja Yang pAasti kita Dtemukan
F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn dibuaGt kesAempDatan F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn dijadGikanA korbaDn F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn bikin rGesahA kaum sDusah F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn bikin maGndulA hutan guDndul F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn bikin geGndutA kulit pDerut F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn bikin sGuburA kaum maDkmur F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn bikin kGotorA meja kaDntor F#mAsal janGganA pembangDunaF#mn buat sGenangA cacing-cDacing
  • 0