Iwan Fals - Intermezo

[Intro] G
GKatanya malaDm sepGi ternEmyataC malam tak sepGi Gmalam katanyDa samGa ternEmyata malaCm Dtak samGa
diAmdesaku diEmkotamuC memang ada malaGm diAmhatiku diEmhatimuC malam memang adDa namEmun malammu tak sCama malamkGu namEmun hatiku tak sCamaD hatikGu pahEmamkah kau cerCitaku tentanDg malaGm
Emmalam didesaku nyanyCi jangkrik merdu Emmalam dikotamu hanya kCeluh kesah beDrtalGu mFalam dihatiku tetap gCelap tak teranGg mFalam dihatimu gelap jCadi bumeranGg,. (sukur..)
GOh ya disinCi jurang kitGa DalAmam, dalEmam teramaCt dalaGm sepeGrti gelaCpnyaD malaGm
G Diheningnya malAmam Bm Diredupnya sinAmar SGatu reCmbulaGn berjDuta bintanGg ayun kaki membelAmah sepi Bm Iring angan hidup punAmya arti seGorang lCelakGi cobDa sembGunyi
Em Kala keseriBmbu teguk hanguCslah problemGa yang menghimpiDt dadGa Em berbisik seoraBmng pemabuk kepCada duniGa yang rCemehkaDn diGa kepCada duniGa yang rCemehkaDn diGa
[Interlude] G Am Bm Am G C G C G
G Hembus angin lewAmat Bm Belai tubuh penAmat SeGorang lCelakGi bergDumul pGekat
Em Bosan kadaBmng singgahC Di jDiwa yang lelaGh Em Kadang aBmda jemuC SekDejap berlalGu
[Outro] Am Bm Am G
  • 0