Iwan Fals - Bongkar

[Intro] Em
EmKalau cinta sudah dibuang Jangan haraCp keadilan akan Emdatang EmKesedihan hanya tontonan Bagi merCeka yang diperkuda jaEmbatan O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm
[Intro] Em
EmSabar, sabar, sabar dan tunggu Itu jaCwaban yang kami teEmrima TeEmrnyata kita harus kejalan Robohkan sCetan yang berdiri mengangkaEmng
O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm
[Chorus 1]
PeniGndasan serta kesewenang-wenangan Ambanyak lagi..C. teramat banyak untuk disEmebutkan Woi heGntikan, hentikan jangan diteruskan AmKami muakC dengan ketidak pastianEm dan keserakahan
[Chorus 2]
DiGjalanan kami sandarkan cita-cita AmSebab dirumahC tak ada lagi yang bisa dipEmercaya OGrang tua pandanglah kami sebagai manusia AmKami bertanyaC tolong kau jawab dengaEmn cinta
[Interlude] Em
O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm
[Chorus 1]
PeniGndasan serta kesewenang-wenangan Ambanyak lagi..C. teramat banyak untuk disEmebutkan Hoi heGntikan, hentikan jangan diteruskan AmKami muakC dengan ketidak pastianEm dan keserakahan
O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm
[Chorus 2]
DiGjalanan kami sandarkan cita-cita AmSebab dirumahC tak ada lagi yang bisa dipEmercaya OGrang tua pandanglah kami sebagai manusia AmKami bertanyaC tolong kau jawab dengaEmn cinta
O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm O o.. yaCo... yao... ya bongkarEm
[Coda] Em
  • 0