Fourtwnty - Hitam putih

[Intro] D A G [Verse]
DBagai lanAgit dan bumiG DYang tak pernah Asealam G DBagai hitam danA putih G DYang tak pernah sAewarna G BmHanyaG kita yang merDasakaAnnya G
[Chorus]
DBelajar melepasAkan dirinya G Dwalau setengahku bersAamanya G Dku yakin kita kan teArbiasa G Dwalau inti jiwa taAk terima G
DBagai airA dan api G Dyang tak pAernah senyawa G Dbagai timuAr dan barat G Dyang tak pernAah searah G
[Verse]
DBelajar melepaskan dAirinya G Dwalau setengahku bersAamanya G Dku yakin kitaA kan terbiaGsa Dwalau inti jiAwa tak teriGma DBelajar meleApaskan diriGnya Dwalau setenAgahku bersamanGya Dku yakin kiAta kan terbiaGsa Dwalau inti jiwAa tak teriGma
[Outro]
DTak terima tak tAerima GTak terima tak terima DTak terima tak teArima GTak terima tak terima
  • 0