Ebiet G Ade - Menjaring matahari

A#mKabutG#, sGmengajakah engkau mewakF#ili pikiraFnku A#mpekatG#, hiGmtam berarak F#menyelimuti matahaFri D#maku dan semua yang C#ada di seA#mkeliG#lingGmku meF#rangkak menggaFpai dalam geA#mlap
[intro] D#m A#m D#m Fm
A#mmendungG#, beGmnarkah pertanda akan segera turun huFjan A#mderasG#, agGmar semua basah yang ada D#mdi muF#ka buFmi siD#mramilah juFga jiwa kaA#mmi sG#emuGma yang F#tengah dirunFdung kegalauA#man
[Chorus]
roda jaC#man menggilas G#kita terseret F#tertatG#ih-tatA#mih sungguh hiC#dup terus diG#buru berpacu F#denG#gan wakA#mtu tak ada C#yang dapat meG#nolong selaD#min yang di saA#mna tak ada C#myang dapat memG#bantu selaF#in yang G#di saA#mna diFmalah TuA#mhan diFmalah TuF#han G# A#m
[Chorus]
roda jaC#man menggilas G#kita terseret F#tertatG#ih-tatA#mih sungguh hiC#dup terus diG#buru berpacu F#denG#gan wakA#mtu tak ada C#yang dapat meG#nolong selaD#min yang di saA#mna tak ada C#myang dapat memG#bantu selaF#in yang G#di saA#mna diFmalah TuA#mhan diFmalah TuF#han G# A#m
G#o, A#mo, G#o F# G#TuhA#man G# F#hmm, G#hmm, A#mhmm G#TuhF#an G# A#m
  • 0