Ebiet G Ade - Lagu untuk sebuah name

Intro : D A D A
mengAapa jiwDaku mesti bergAetar sedang musikpun manis kudEengar munAgkin karena kF#mulihat lagi Dlentik bulu EmataAmu bibiF#mrmu dan rambutmu yang kau biarkan jF#matuh berderai di keninEgmu Dmakin mengajaEkku terpaF#mna Ekau goresDkan gitEa cintAa
D A D A
mengAapa aku meDsti duduk disiAni sedang kau tepat didepaEnku Amestinya kau berdiF#mri Dberjalan keEdepanAmu kusF#mapa D dan kunikmati wajaEhmu F#matau kuisyaratkan cinEta Dtapi semua Etak kulakuF#mkan Ekata orang cinta Dmesti EberkorbAan
F#m C#m D A F#m E A D Bm A D A D A D A
mengAapa dadDaku mesti bergoAncang bila kusebutkan namEamu sAedang kau dF#miciptakanD bukanlahE untuAkku itu pasF#mti A tapi aku tak mau perdEuli sF#mebab cinta bukan mesti bersEatu Dbiar kucumEbui bayanganF#mmu Edan kusandarDkan haErapankAu
  • 0