Ebiet G Ade - Berita kepada kawan

Intro : D G D A D G D
DPerjalanan ini terasa Asangat menyedihDkan EmSayang engkau Atak duduk diDsampingku kawan DBanyak cerita yang mestiAnya kau saksiDkan EmDi tanah keAring bebatuDan
DTubuhku terguncang dihempas Abatu jalaDnan EmHati tergetAar menampak Dkering rerumputan DPerjalanan ini pun seperAti jadi sakDsi EmGembala kecAil menangis seDdih oooo
reff-1
AKawan coba denGgar apa jaDwabnya KeAtika ia kuGtanya mengaDpa ABapak ibunGya telah lama Dmati DiAtelan bencaGna tanah iDni
SesamGpainya di laut KukabaDrkan semuanya KepaEmda karang kepadAa ombak kepadDa matahari TetaGpi semua diam tetaDpi semua bisu Tinggal Emaku sendiri terpakAu menatap langit
reff-2
DBarangkali disana ada jaAwabnya MengaApa di tanahku terjadi Dbencana
Mungkin GTuhan mulai bosan MeliDhat tingkah kita Yang seEmlalu salah Adan bangga denDgan dosa-dosa Atau Galam mulai enggan bersaDhabat dengan kita Coba Emkita bertanAya pada rumGput yang AbergoDyang
Add list by :Muhammad AL Hady
  • 0