Didi Kempot - Ketaman asmoro

CAMPUR SARI - KETAMAN ASMARA Intr: Am Dm Em Am
Sak ben waEmyah lingsirAm wengi MriDmpat ikiEm ora bisAmo turu Tansah kelingan slEmiramu Cah ayu Fmkang Emdadi paAmmujiku
Prev:
Bingung rEmasane atAmiku Arep sDmambat nangEming karo sAmopo Nyatane ora kuoEmso Ngersak ke atFmiku sengEm soyo neloAmngso
Chours: Dm Am Em Am Em Reff:
AmWes tak lalDmi - lali MalEmah tansoyo kelAmingan Nganti tekan besok Emkapan nggonku MenFmdem ora biso tEmuru
OpoEm iki seng jenAmenge Wong kaDmng lagi ketaEmman asmaAmra Trasa ra bisoEm lali IsoFmk awan wengi tanEmsah mbedho Amati
Intr: Em Am Dm Em Am Em Fm Em Am
Bingung raEmsane atAmiku Arep samDmbat nanginEmg karo Amsopo Nyatane ora kuEmoso Ngresak ke Fmatiku seng Emsoyo nelAmongso
Chours: Dm Am Em Am Em Reff:
AmWes tak lDmali-laEmli malah tansoyoAm kelingan Nganti tekan besok kapEman nggonku FmMendem ora biso tEmuru
Opo iki seng jAmenenge wong kang laDmgi ketEmaman asAmmoro Trasa Emra biso lali Isok awan wFmengi tEmansah mbedoAm ati
  • 0