Armada - Adam hawa

D..Aku dan Adirimu Bm..Tercipta sAmlamanDya G..Kisah kiF#mta laBm..yakEmnya Adam dAan HawDa..
*)
Kamu Ddi ciptakAan dari tuBmlang rusuF#mkku SebagGai pelindung hAatikDu Kamu tlDah lengkaApi setiaBmp kurangkF#mu MembGuat jadi sAempurnDa..
#)
Tak adBma ceritA/C#a yang seDindah kitGa SeiEmndah Adam dan HawAa..
Reff I:
D..Aku dan Adirimu Bm..Tercipta sAmlamanDya G..Kisah kiF#mta laBm..yaknya AEmdam dAan HawDa..
*)
Kamu Ddi ciptakAan dari tuBmlang rusuF#mkku SebagGai pelindung hAatikDu Kamu tlDah lengkaApi setiaBmp kurangkF#mu MembGuat jadi sAempurnDa..
#)
Tak adBma ceritA/C#a yang seDindah kitGa SeiEmndah Adam dan HawAa..
Reff II:
D..Aku dan Adirimu Bm..Tercipta sAmlamanDya G..Kisah kiF#mta laBm..yaknya AEmdam dan HawAa..
D..Seisi dAunia Bmmemberi rAmestunyDa G..Tak ada F#myang mampBmu meEmmisahkaAn kitDa.. aCaa..Daa aa..
Muzik: G Gm F#m Bm Em F#m G G A
Reff III:
D..Aku dan Adirimu Bm..Tercipta sAmlamanDya G..Kisah kiF#mta laBm..yakEmnya Adam dan HawAa..uo..
Reff IV: Overtune
E..Seisi dBunia C#m..Memberi BmrestunEya A..Tak ada G#myang mamC#mpu MeF#mmisahkan kiBta..
E..Aku dan Bdirimu C#m..Tercipta BmslamaEnya A..Kisah kG#mita lC#ma..yakF#mnya Adam dan HaBwa..
E..Seisi dBunia C#m..Memberi BmrestunEya A..Tak ada G#myang mamC#mpu MeF#mmisahkBan kiEta..
  • 0