Sheila On 7 - Sephia

Sephia - Sheila on 7 Capo 1 Intro: Change Bm and only barree on 2e fret
Bmhey, sephia malam ini ku takkan datF#m7ang mencoba tuk berpaling sayang Em7 dari cintamu F#
Bmhey, sephia malam ini ku takkan pulF#mang tak usah kau mencari aEm7ku demi cBmintamu
Gsus7hadapilah ini kisah kita Atakkan abadi
Chorus:
s'lamDat tidur, kekasih gelapku (oh... sephia) s'moga cepat kau lupakan aku (oh...Bm sephia) kekasih sejatimu takkan pernGah sanggup untuk melAupakanmu F#
s'mat tinggal, kasih tak tBmerungkap (oh... sephia) s'moga kau lupakan aku cepat (oh... Dsephia) kekasih sejatimu takkan pernaGh sanggup untuk menAinggalkanmu D
hey, sephBmia jangan pernah panggil namaku F#m7 bila kita bertemEm7u lagi dF#i lain hari
hadapilaGsus7h ini Akisah kita takkan abadi
s'lamat tiduDr, kekasih gelapku (oh... sephia) s'moga cepat kau lupakan aku (oh... sephiaBm) kekasih sejatimu takkan pernah G sanggup untuk melAupakanmu D
s'mat tinggal, kasih tak terungkap (oDh... sephia) s'moga kau lupakan aku cepat (oh... sephia) Bm kekasih sejatimu takkan pernah G sanggup untuk menAinggalkanmu Bm
s'lamat tiduEr, kekasih gelapku (oh... sephia) s'moga cepat kau lupakan aku (oh... sephiaC#m) A (without pink) kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melBupakanmu E
s'mat tinggal, kasih tak terungkap (oEh... sephia) s'moga kau lupakan aku cepat (oh... sephia) C#m A (without pink) kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk menBinggalkanmu E
JSRa jaartje04@hotmail.com
  • 0