Michael Pangilinan - Bakit ba ikaw

Verse 1:
CMula nang aking masilayan BmTinataglay mong kagandahan AmDi na maawat ang puDsong Gsayo ay magmahaEl
CLaman ka ng puso’t isipan BmDi na kita maiiwasan AmPag-ibig ko sanaD ay pagbDsusigyan

-

D
Chorus:
CBakit pa ikaw ang Dnaiisip ko at Gdi na mawalawalDa

-

paG Kahit na Amalam ko na ang pDuso mo Ay may maGhal na ngang ibDa

-

G ayaw ng pCaawat ang akDing damdamin BmTunay na maEhal ka na Amsana'y hayaanD mong ibigin kEita Ammaghihintay pariDn at aasCa G

-

E
Verse 2:
CMasaya ka ba pag siya ang kasama BmDi mo na ba ako naaalala AmMukha mo ay bakit dDi ko Gmalimot-limot pEa
CLaman ka ng puso’t isipan BmDi na kita maiiwasan Ampag-ibig ko saDsusna ay pagbigyDan
Chorus:
CBakit pa ikaw ang Dnaiisip ko at Gdi na mawalawalDa

-

paG Kahit na Amalam ko na ang pDuso mo Ay may maGhal na ngang ibDa

-

G ayaw ng pCaawat ang akDing damdamin BmTunay na maEhal ka na Amsana'y hayaanD mong ibigin kEita Ammaghihintay pariDn at aasGa
Bridge:
Bbmsa pag-ibig Fmo na may nGagmamay-ari na Cnais ko lang malaman mo na minaGma

-

haDl

-

D# kita
chorus(+1):
bakit pa iC#kaw ang naiiD#sip ko at di naG# mawalawala pa D#

-

G# Kahit nBbma alam ko na ang pD#uso mo Ay may maG#hal na ngang iba D#

-

G# ayaw ng paC#awat ang akinD#g damdamin CmTunay naF mahal ka na Bbmsanay hayaan D#mong ibigin kiFta Bbmmaghihintay pariD#n at aasC#a
  • 0