Fourtwnty - Iritasi ringan

fourtwnty - iritasi ringan
DebFu yang bertBbmebaran
MeruFsak penglihD7atanku MemGmbungkus peranBbm fikirku
AsuFmsi berteBbmbaran MinoFr dan termD7akan zaman
MenjGmadikan perteBbmngkaran MAmelukiD7s alamGm diteBbmngah malam HuFjan DGmatang AmMalaBbmm tenang AjFarkan ku Bbmtuk faham MeFnyelam dalD7am peranmu AgaGmr takkan terBbmkotakkan IAmroniD7 kosong Gmtak terBbmbantahkan
HuFjan DaGmtang MAmalam teBbmnang KFita GmtenanAmg satuBbm zaman JaFdilah dBbmuniamu KFujadi duD7niaku TGmak harus meBbmncaci maki kita samFa sama gila
  • 0