Ada Band - Masih adakah cinta chords ver. 1

ATak akaC#n pernah sirnF#a BayDang tAentang diriBmu DMengharap Ekau kembalAi Ke dalDam pelukEan B
AHanya sAisakan perihF# LuDka yC#ang semakin dalBam DSampai kapaEn ku haruAs tangisDi ERindu yang tak terbalas
Reff:
MaAsih adakah cintaD untukku WalBau hanya untuk kauE kenang AAndai harus kehilaDnganmu ‘Bkan ku bawa hatimEu ke dalAam jiwakuF#
AKemanaE cinta iniF# AkDanA ku persembahkBan DBila kesEetiaankAu HanyalDah bagiEmu keG#kasihEku
AMasih adakah cinta Duntukku BWalau hanya untuk kau Ekenang AndAai harus kehilDanganmu ‘Bkan ku bawa hatimuE ke dalam jiFwaku
Luka daClam dadDa Semakin teArasa piGlu FAdakah kesemCpatan DUntuk memilikiE F#Wow...
B G# C# D E
AMasih adakah cinta Duntukku BWalau hanya untuk kau Ekenang AndAai harus kehilangDanmu ‘Bkan ku bawa hatimuE ke dalAam jiwaku
D E A
  • 0